Serena: Làm sao để tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh?

Serena: Làm sao để tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh?

's


Serena đang tiến bộ dần qua việc học tiếng Anh với các giáo viên và bạn bè, cuối cùng cô cũng có thể tự tin giao tiếp. Trong khoảng thời gian ở TARGET, cô luôn chủ động trong việc học và giao tiếp bằng tiếng Anh. Hãy cũng theo dõi 3 tháng du học của cô nhé.

Lý lịch trích ngang
Nick name: Serena
Thời gian học: 3 tháng
SỰ cải thiện:Beginner→Intermediate
Mục đích:Giao tiếp với bạn bè quốc tế

Hi Serena, điều gì đã mang bạn đến Cebu du học?

Tôi rất hay du lịch, khi đến những nơi khác nhau tôi lại muốn được giao tiếp với họ, do đó tôi rất thích được học ngôn ngữ để kết nối với mọi người, mục tiêu của tôi là học tiếng Anh trước, sau đó tôi sẽ học thêm tiếng Trung.

Bạn hẳn phải có một kinh nghiệm rất đáng nhớ. Thế khi tới TARGET, bạn đã học như thế nào?

Mình thật sự không biết học như thế nào cho tốt, cho nên mình đã hỏi cô Ellen – tư vấn học tập. Điều mình ấn tượng là cô ấy hỏi mình rất kỹ muốn học cái gì, và đưa cho mình rất nhiều lời khuyên. Rất là cảm ơn cô vì không dễ dàng để bắt đầu làm quen vs môi trường mới đối với một người trình độ sơ cấp.

Thế bạn muốn học cái gì?

Tôi muốn cải thiện phát âm và giọng điệu tiếng Anh của mình. Vì vậy, tôi đã từng đổi 1 lớp nói thành 1 lớp phát âm. Nhưng, mình cảm thấy tiếng Anh thật sự không thay đổi nhiều.
I wanted to fix my Japanese accent in my English. So, I changed my Speaking class to Pronunciation class. But, I could not really feel my improvement. My speaking could not catch up with my idea because my grammar was less poor than I expected. I should have input more grammar in Japan.

Bạn hẳn phải có một kinh nghiệm rất đáng nhớ. Thế khi tới TARGET, bạn đã học như thế nào?

Mình thật sự không biết chọn chương trình học như thế nào cho phù hợp, cho nên mình đã hỏi cô Ellen, tư vấn học tập, để chọn lớp. Điều mình ấn tượng là cô ấy hỏi mình rất kỹ muốn học cái gì, và tư vấn cho mình rất nhiều lời khuyên. Thật sự rất cảm ơn cô , thật không dễ dàng để bắt đầu làm quen vs môi trường mới đối với một người trình độ sơ cấp.

− Yeah, I understand. Our grammar is not really good than we expect. I know you always work on study willingly even during off time. How did you make it your routine?

In TARGET, there are types of students: very serious students on their study and students whose main purpose is travel. So, it was a good and well-balanced environment for me since I would be exhausted if all the students very focus on only study. Besides, I set goals every day and work on them. For instance, “Today, I will not forget to put “s” after the third person singular word!” or “I will use a phrase I learned yesterday in my speaking.” Sometimes, I could not achieve it, but at least I could raise my motivation by setting goals.

Bạn hẳn phải có một kinh nghiệm rất đáng nhớ. Thế khi tới TARGET, bạn đã học như thế nào?

Mình thật sự không biết chọn chương trình học như thế nào cho phù hợp, cho nên mình đã hỏi cô , tư vấn học tập, để chọn lớp. Điều mình ấn tượng là cô ấy hỏi mình rất kỹ muốn học cái gì, và tư vấn cho mình rất nhiều lời khuyên. Thật sự rất cảm ơn cô , thật không dễ dàng để bắt đầu làm quen vs môi trường mới đối với một người trình độ sơ cấp.

— Great! I need to try them. How long did it take to find out you got improved?

After 2 months. I always had guessed what people meant from the background of our conversation. I could not even understand the first orientation in English, but now I can understand all English classes!

Bạn hẳn phải có một kinh nghiệm rất đáng nhớ. Thế khi tới TARGET, bạn đã học như thế nào?

Mình thật sự không biết chọn chương trình học như thế nào cho phù hợp, cho nên mình đã hỏi cô , tư vấn học tập, để chọn lớp. Điều mình ấn tượng là cô ấy hỏi mình rất kỹ muốn học cái gì, và tư vấn cho mình rất nhiều lời khuyên. Thật sự rất cảm ơn cô , thật không dễ dàng để bắt đầu làm quen vs môi trường mới đối với một người trình độ sơ cấp.

— How did you spend the holidays?

During the very first month, I went to the beach and drank outside frequently. The most memorable island is Malapascua island. I saw a lot of sharks during diving. It was the first trip to stay over with friends in TARGET, so I could have fun a lot. I already could enjoy a lot on weekends and holidays during the very first month, so during the rest of 2 months, I was very happy just staying with friends without going out special places.

Bạn hẳn phải có một kinh nghiệm rất đáng nhớ. Thế khi tới TARGET, bạn đã học như thế nào?

Mình thật sự không biết chọn chương trình học như thế nào cho phù hợp, cho nên mình đã hỏi cô Ellen, tư vấn học tập, để chọn lớp. Điều mình ấn tượng là cô ấy hỏi mình rất kỹ muốn học cái gì, và tư vấn cho mình rất nhiều lời khuyên. Thật sự rất cảm ơn cô , thật không dễ dàng để bắt đầu làm quen vs môi trường mới đối với một người trình độ sơ cấp.

— That’s a wonderful thing that you could have good friends. I heard you also joined Language Exchange communities. 

Yes, I did only once. It was a language exchange community called JEE (Japanese English Exchange). I think the community is better-organized thah what I joined in Japan before. I had joined language exchange which is held in Bar or held by church. But they are basically free chat communities. On the other hand, JEE held by Mr. Mason, the campus manager in TARGET and Mr. Go, the owner of GO GO Café, has a lecture first and after language exchange, which is called free-chatting time. I felt it is very effective and well-organized.

Bạn hẳn phải có một kinh nghiệm rất đáng nhớ. Thế khi tới TARGET, bạn đã học như thế nào?

Mình thật sự không biết chọn chương trình học như thế nào cho phù hợp, cho nên mình đã hỏi cô Ellen, tư vấn học tập, để chọn lớp. Điều mình ấn tượng là cô ấy hỏi mình rất kỹ muốn học cái gì, và tư vấn cho mình rất nhiều lời khuyên. Thật sự rất cảm ơn cô , thật không dễ dàng để bắt đầu làm quen vs môi trường mới đối với một người trình độ sơ cấp.

— Did your purpose and image for study abroad change comparing before and after coming here?
As learning English, I found out that I can understand what I could not understand in Japanese if I learn it in English. For example, we cannot really explain English expression or nuance directly into Japanese, but when it is explained in English, I could easily understand it. My final purpose is going to Taiwan, but I will earn money in Australia by working holiday before that. I am going to learn Chinese in Taiwan with the money!

Bạn hẳn phải có một kinh nghiệm rất đáng nhớ. Thế khi tới TARGET, bạn đã học như thế nào?

Mình thật sự không biết chọn chương trình học như thế nào cho phù hợp, cho nên mình đã hỏi cô Ellen, tư vấn học tập, để chọn lớp. Điều mình ấn tượng là cô ấy hỏi mình rất kỹ muốn học cái gì, và tư vấn cho mình rất nhiều lời khuyên. Thật sự rất cảm ơn cô , thật không dễ dàng để bắt đầu làm quen vs môi trường mới đối với một người trình độ sơ cấp.

— Oh that’s great! And it seems so exciting! Please give some comets for those who want to study abroad.

I really understand that it is hard to make time for study while in Japan, but you had better to input all the basic knowledge such as grammar and vocabulary. Is not only for life in Cebu, but also for study necessary. But don’t worry that you could not completely understand what you learned in Japan. You may understand it byLàm being explained in a different way.
Bạn hẳn phải có một kinh nghiệm rất đáng nhớ. Thế khi tới TARGET, bạn đã học như thế nào?

Mình thật sự không biết chọn chương trình học như thế nào cho phù hợp, cho nên mình đã hỏi cô Ellen, tư vấn học tập, để chọn lớp. Điều mình ấn tượng là cô ấy hỏi mình rất kỹ muốn học cái gì, và tư vấn cho mình rất nhiều lời khuyên. Thật sự rất cảm ơn cô , thật không dễ dàng để bắt đầu làm quen vs môi trường mới đối với một người trình độ sơ cấp.

Mini advice from Serena
The must-bring goods The amount of money what I spent per month
*Your favorite goods
You do not have to bring your all favorite but if you have, even a little, you can be relaxed.
*500USD
I used them for travel and eating out.
If you don’t go travel a lot, you can save the money.

Lời khuyên từ Serena
Thứ phải mang
Món ăn yêu thích
Bạn có thể mang vài món ăn bạn yêu thích, một ít, bán sẽ đỡ nhớ nhà
5000 Usd
Tôi sử dụng khi ra ngoài


pagetopTOP