TUITION

Phí đăng kí nhập học là 150$


TUITION TABLE

Bảng giá khoá học (Học phí và chi phí ăn ở)

TARGET 5

TARGET 5
 • Phòng khách sạn (1 người)
 • Phòng khách sạn (2 người)
 • Phòng đơn tiêu chuẩn
 • Phòng đơn kinh tế
 • Phòng đôi
 • Phòng ba
 • Phòng bốn
 • Phòng sáu
 • Giảm giá dài hạn
 • 1tuần
 • 2tuần
 • 3tuần
 • 4tuần
 • 8tuần
 • 12tuần
 • 16tuần
 • 20tuần
 • 24tuần
 • 760
 • 1,260
 • 1,730
 • 2,040
 • 4,080
 • 6,120
 • 8,160
 • 10,200
 • 12,240
 • 695
 • 1,130
 • 1,535
 • 1,780
 • 3,560
 • 5,340
 • 7,120
 • 8,900
 • 10,680
 • 660
 • 1,040
 • 1,360
 • 1,680
 • 3,360
 • 5,040
 • 6,720
 • 8,400
 • 10,080
 • 650
 • 1,020
 • 1,330
 • 1,640
 • 3,280
 • 4,920
 • 6,560
 • 8,200
 • 9,840
 • 585
 • 890
 • 1,135
 • 1,380
 • 2,760
 • 4,140
 • 5,520
 • 6,900
 • 8,280
 • 540
 • 800
 • 1,000
 • 1,200
 • 2,400
 • 3,600
 • 4,800
 • 6,000
 • 7,200
 • 530
 • 780
 • 970
 • 1,160
 • 2,320
 • 3,480
 • 4,640
 • 5,800
 • 6,960
 • 520
 • 760
 • 940
 • 1,120
 • 2,240
 • 3,360
 • 4,480
 • 5,600
 • 6,720
 • -150
 • -200
 • -250

TARGET 6

TARGET 6
 • Phòng khách sạn (1 người)
 • Phòng khách sạn (2 người)
 • Phòng đơn tiêu chuẩn
 • Phòng đơn kinh tế
 • Phòng đôi
 • Phòng ba
 • Phòng bốn
 • Phòng sáu
 • Giảm giá dài hạn
 • 1tuần
 • 2tuần
 • 3tuần
 • 4tuần
 • 8tuần
 • 12tuần
 • 16tuần
 • 20tuần
 • 24tuần
 • 780
 • 1,300
 • 1,790
 • 2,120
 • 4,240
 • 6,360
 • 8,480
 • 10,600
 • 12,720
 • 715
 • 1,170
 • 1,595
 • 1,860
 • 3,720
 • 5,580
 • 7,440
 • 9,300
 • 11,160
 • 680
 • 1,080
 • 1,420
 • 1,760
 • 3,520
 • 5,280
 • 7,040
 • 8,800
 • 10,560
 • 670
 • 1,060
 • 1,390
 • 1,720
 • 3,440
 • 5,160
 • 6,880
 • 8,600
 • 10,320
 • 605
 • 930
 • 1,195
 • 1,460
 • 2,920
 • 4,380
 • 5,840
 • 7,300
 • 8,760
 • 560
 • 840
 • 1,060
 • 1,280
 • 2,560
 • 3,840
 • 5,120
 • 6,400
 • 7,680
 • 550
 • 820
 • 1,030
 • 1,240
 • 2,480
 • 3,720
 • 4,960
 • 6,200
 • 7,440
 • 540
 • 800
 • 1,000
 • 1,200
 • 2,400
 • 3,600
 • 4,800
 • 6,000
 • 7,200
 • -150
 • -200
 • -250

TARGET ULTIMATE 8

TARGET ULTIMATE 8
 • Phòng khách sạn (1 người)
 • Phòng khách sạn (2 người)
 • Phòng đơn tiêu chuẩn
 • Phòng đơn kinh tế
 • Phòng đôi
 • Phòng ba
 • Phòng bốn
 • Phòng sáu
 • Giảm giá dài hạn
 • 1tuần
 • 2tuần
 • 3tuần
 • 4tuần
 • 8tuần
 • 12tuần
 • 16tuần
 • 20tuần
 • 24tuần
 • 830
 • 1,400
 • 1,940
 • 2,320
 • 4,640
 • 6,960
 • 9,280
 • 11,600
 • 13,920
 • 765
 • 1,270
 • 1,745
 • 2,060
 • 4,120
 • 6,180
 • 8,240
 • 10,300
 • 12,360
 • 730
 • 1,180
 • 1,570
 • 1,960
 • 3,920
 • 5,880
 • 7,840
 • 9,800
 • 11,760
 • 720
 • 1,160
 • 1,540
 • 1,920
 • 3,840
 • 5,760
 • 7,680
 • 9,600
 • 11,520
 • 655
 • 1,030
 • 1,345
 • 1,660
 • 3,320
 • 4,980
 • 6,640
 • 8,300
 • 9,960
 • 610
 • 940
 • 1,210
 • 1,480
 • 2,960
 • 4,440
 • 5,920
 • 7,400
 • 8,880
 • 600
 • 920
 • 1,180
 • 1,440
 • 2,880
 • 4,320
 • 5,760
 • 7,200
 • 8,640
 • 590
 • 900
 • 1,150
 • 1,400
 • 2,800
 • 4,200
 • 5,600
 • 7,000
 • 8,400
 • -150
 • -200
 • -250

IELTS

IELTS
 • Phòng khách sạn (1 người)
 • Phòng khách sạn (2 người)
 • Phòng đơn tiêu chuẩn
 • Phòng đơn kinh tế
 • Phòng đôi
 • Phòng ba
 • Phòng bốn
 • Phòng sáu
 • Giảm giá dài hạn
 • 1tuần
 • 2tuần
 • 3tuần
 • 4tuần
 • 8tuần
 • 12tuần
 • 16tuần
 • 20tuần
 • 24tuần
 • 830
 • 1,400
 • 1,940
 • 2,320
 • 4,640
 • 6,960
 • 9,280
 • 11,600
 • 13,920
 • 765
 • 1,270
 • 1,745
 • 2,060
 • 4,120
 • 6,180
 • 8,240
 • 10,300
 • 12,360
 • 730
 • 1,180
 • 1,570
 • 1,960
 • 3,920
 • 5,880
 • 7,840
 • 9,800
 • 11,760
 • 720
 • 1,160
 • 1,540
 • 1,920
 • 3,840
 • 5,760
 • 7,680
 • 9,600
 • 11,520
 • 655
 • 1,030
 • 1,345
 • 1,660
 • 3,320
 • 4,980
 • 6,640
 • 8,300
 • 9,960
 • 610
 • 940
 • 1,210
 • 1,480
 • 2,960
 • 4,440
 • 5,920
 • 7,400
 • 8,880
 • 600
 • 920
 • 1,180
 • 1,440
 • 2,880
 • 4,320
 • 5,760
 • 7,200
 • 8,640
 • 590
 • 900
 • 1,150
 • 1,400
 • 2,800
 • 4,200
 • 5,600
 • 7,000
 • 8,400
 • -150
 • -200
 • -250

TARGET LITE 4

TARGET LITE 4
 • Phòng khách sạn (1 người)
 • Phòng khách sạn (2 người)
 • Phòng đơn tiêu chuẩn
 • Phòng đơn kinh tế
 • Phòng đôi
 • Phòng ba
 • Phòng bốn
 • Phòng sáu
 • Giảm giá dài hạn
 • 1tuần
 • 2tuần
 • 3tuần
 • 4tuần
 • 8tuần
 • 12tuần
 • 16tuần
 • 20tuần
 • 24tuần
 • 730
 • 1,200
 • 1,640
 • 1,920
 • 3,840
 • 5,760
 • 7,680
 • 9,600
 • 11,520
 • 665
 • 1,070
 • 1,445
 • 1,660
 • 3,320
 • 4,980
 • 6,640
 • 8,300
 • 9,960
 • 630
 • 980
 • 1,270
 • 1,560
 • 3,120
 • 4,680
 • 6,240
 • 7,800
 • 9,360
 • 620
 • 960
 • 1,240
 • 1,520
 • 3,040
 • 4,560
 • 6,080
 • 7,600
 • 9,120
 • 555
 • 830
 • 1,045
 • 1,260
 • 2,520
 • 3,780
 • 5,040
 • 6,300
 • 7,560
 • 510
 • 740
 • 910
 • 1,080
 • 2,160
 • 3,240
 • 4,320
 • 5,400
 • 6,480
 • 500
 • 720
 • 880
 • 1,040
 • 2,080
 • 3,120
 • 4,160
 • 5,200
 • 6,240
 • 490
 • 700
 • 850
 • 1,000
 • 2,000
 • 3,000
 • 4,000
 • 5,000
 • 6,000
 • -150
 • -200
 • -250

OTHER TUITION

Các loại phí khác

IN CEBU

Phí địa phương

Phí đặt cọc 2,500 peso Sẽ được hoàn trả vào ngày tốt nghiệp
Giấy phép học tập SSP 6,500 peso
ACR I-CARD (Thẻ tạm trú) 3,000 peso Dành cho học viên ở trên 59 ngày
VISA 0 peso
3,440 peso
8,150 peso
10,890 peso
13,630 peso
16,370 peso
1-4 tuần
5-8 tuần
9-12 tuần
13-16 tuần
17-20 tuần
21-24 tuần
Tài liệu học 1000 peso Dự trù cho 1 tháng
Điện 500 peso 1 tuần
Phí quản lí 200 peso 1 tuần

OPTION

Phí phụ

1. Phí đón tại sân bay: 1000 peso. Nếu học sinh đến trường ngày chủ nhật, nhà trường sẽ miễn phí này cho học viên.

2. Phí gia hạn Học viên nhập học và rời trường theo ngày tháng trên giấy mới nhập học. Nếu học viên tới sớm hơn 1 ngày hoặc rời trường trễ 1 ngày, học viên sẽ trả thêm phí gia hạn 1500 peso/ ngày.

NOTICE

Lưu ý

Để công bằng cho tất cả học viên, nhà trường áp dụng chính sách một bảng giá duy nhất cho học viên tất cả các nước, không chấp nhận các hình thức giảm giá, khuyến mãi (trừ trường hợp chính sách của trường).

CONTACT

Yêu cầu và báo giá

pagetopTOP