Sheng

Thời lượng: 5 tuần
Nghề nghiệp: Nhân viên
Mục đích: Nghỉ dưỡng và học thêm tiếng Anh
Khoá học: TARGET6 (6 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm)
Lý do chọn trường: Môi trường học tập tốt và vị trí địa lí thuận lợi.

Sự cải thiện trước và sau khi học

Reading Before
Cấp độ 3. Có thể hiểu những chú thích và thông tin từ biểu đồ hoặc hình ảnh
Reading After
Cấp độ 4. Có thể hiểu những câu dài và thông tin quan trọng từ những đoạn văn thực tế

Listening Before
Cấp độ 3. Có thể dễ dàng nghe hiểu những chủ đề trong lĩnh vực cuộc sống hàng ngày
Listening After
Cấp độ 4. Có thể nghe hiểu thông tin với những nội dung dài

Speaking Before
Cấp độ 4. Có thể giải thích những sự kiện xảy ra trong cuộc sống
Speaking After
Cấp độ 4. Có thể giải thích những sự kiện xảy ra trong cuộc sống

Writing Before
Cấp độ 3. Có thể viết về nhưng chủ đề yêu thích
Writing After
Cấp độ 4. Có thể viết những câu dài về những chủ đề cuộc sống hàng ngày

Sự khác biệt về văn hoá và môi trường
Bình thường, sống ở đây lâu cũng không có vấn đề gì lớn.

An ninh, an toàn tại Philippines
An ninh chấp nhận được.

Kỷ niệm đáng nhớ khi đi du học

Nên mang gì khi đi du học?
Sách tham khảo.

Lời khuyên cho những học viên sắp tới
Lúc nào cũng thoải mái và nói tiếng Anh.