Olivia


Thời lượng: 12 tuần
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Mục đích học tiếng Anh: Công việc
Khoá học: TARGET5 (5 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm)
Lý do chọn trường: Nội dung khoá học linh hoạt, giá cả hợp lí, có giáo viên tư vấn học tập

Sự cải thiện trước và sau khi học

Reading Before
Cấp độ 3. Có thể hiểu những chú thích và thông tin từ biểu đồ hoặc hình ảnh
Reading After
Cấp độ 4. Có thể hiểu những câu dài và thông tin quan trọng từ những đoạn văn thực tế

Listening Before
Cấp độ 2. Có thể nghe những câu chuyện, thông báo nếu người khác nói chậm
Listening After
Cấp độ 4. Có thể nghe hiểu thông tin với những nội dung dài

Speaking Before
Cấp độ 3. Có thể nói về những chủ đề trong cuộc sống
Speaking After
Cấp độ 4. Có thể giải thích những sự kiện xảy ra trong cuộc sống

Writing Before
Cấp độ 1. Có thể viết những câu đơn giản
Writing After
Cấp độ 4. Có thể viết những câu dài về những chủ đề cuộc sống hàng ngày

Sự khác biệt về văn hoá và môi trường
Môi trường đa quốc tịch, có nhiều bạn bè như Nhật Bản, Việt Nam, Philippines.

An ninh, an toàn tại Philippines
An ninh tốt nhưng vẫn cần hạn chế ra ngoài một mình vào ban đêm.

Kỷ niệm đáng nhớ khi đi du học

Nên mang gì khi đi du học?
Sách tham khảo và từ điển điện tử.

Lời khuyên cho những học viên sắp tới
Nên thực hành nghe và nói nhiều hơn.