Helen(22 tuổi)

Thời lượng: 4 tuần
Công việc: Đã về hưu
Mục đích: Sở thích và đi du lịch
Khoá: TARGET5 (5 lớp học kèm một thầy: một trò + 2 lớp học nhóm)
Lý do chọn TARGET: Tôi thích trường học mang phong cách của người Nhật Bản.

Sự cải thiện trước và sau khi học

Reading Before
Cấp độ 3. Có thể hiểu chú thích và lấy thông tin từ biểu đồ hoặc hình ảnh
Reading After
Cấp độ 3. Có thể hiểu chú thích và lấy thông tin từ biểu đồ hoặc hình ảnh

Bình luận

Kỹ năng đọc đòi hỏi bạn phải có một lượng từ vựng tốt, nếu bạn không chăm học từ vựng thì kỹ năng đọc hiểu sẽ cải thiện rất chậm

Listening Before
Cấp độ 2. Có thể nghe những câu chuyện, thông báo nếu người khác nói chậm
Listening After
Cấp độ 3. Có thể dễ dàng nghe hiểu trong những chủ đề trong lĩnh vực cuộc sống hàng ngày

Speaking Before
Cấp độ 1. Sử dụng những câu đơn giản để nói và trả lời câu hỏi
Speaking After
Cấp độ 2. Có thể đưa ra được ý tưởng và nói được quan điểm của bản thân

Writing Before
Cấp độ 2. Có thể viết nhưng câu đơn giản về bản thân mình
Writing After
Cấp độ 3. Có thể viết về nhưng chủ đề yêu thích

Sự khác biệt về văn hoá
Tính cách giữa con người của các quốc gia

An ninh
Cảm giác không an toàn lắm.

Kỷ niệm vui khi đi du học
Mình có khá nhiều kỷ niệm với bạn bè, giáo viên và những lúc đi du lịch.

Nên mang gì khi đi du học?
Tiền. Tiền là được, ở đây có khá nhiều trung tâm mua sắm

Lời khuyên cho những học viên sắp tới
Xác định trước mình muốn gì rồi mới chọn lớp học.