Emily 

Thời lượng: 8 tuần
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Mục đích học tiếng Anh: du học và đi “Working Hoiliday”
Khoá học: TARGET6 (6 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm)
Lý do chọn TARGET: Trường có chương trình chuyên luyện nói chuyên sâu và gía học phí rẻ so với các trường cùng chất lượng

Sự cải thiện trước và sau khi học tiếng Anh

Reading Before
Cấp độ 3. Có thể hiểu những chú thích và thông tin từ biểu đồ hoặc hình ảnh
Reading After
Cấp độ 4. Có thể hiểu những câu dài và thông tin quan trọng từ những đoạn văn thực tế

Listening Before
Cấp độ 2. Có thể nghe những câu chuyện, thông báo nếu người khác nói chậm
Listening After
Cấp độ 4. Có thể nghe hiểu thông tin với những nội dung dài

Speaking Before
Cấp độ 3. Có thể nói về những chủ đề trong cuộc sống
Speaking After
Cấp độ 4. Có thể giải thích những sự kiện xảy ra trong cuộc sống

Writing Before
Cấp độ 3. Có thể viết về nhưng chủ đề yêu thích
Writing After
Cấp độ 4. Có thể viết những câu dài về những chủ đề cuộc sống hàng ngày

Sự khác biệt về văn hoá và môi trường
Không hiểu sao mình thấy khá nhiều gián so với Nhật, nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng sống hoài thấy cũng quen.

An ninh, an toàn tại Philippines
Khi ra ngoài mình luôn đeo 1 túi trước ngực để giữ điện thoại và tiền

Kỷ niệm đáng nhớ khi đi du học

Ở đây có rất nhiều bãi biển đẹp và tuyệt vời mà mình chưa bao giờ thấy trước đây.

Nên mang gì khi đi du học?
Khăn giấy ướt.

Lời khuyên cho những học viên sắp tới
Bạn hãy mang những gì bạn muốn.