Daisuke 

Thời lượng: 12 tuần
Lĩnh vực làm việc: y tế
Mục đích học tiếng Anh: TOEIC, sở thích
Khoá học: TARGET5 (5 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm)
Lý do chọn TARGET: Công ty tư vấn du học giới thiệu

Sự cải thiện trước và sau khi học tiếng Anh

Reading Before
Cấp độ 2. Có thể hiểu sơ lược, hiểu ý những mẩu chuyện ngắn
Reading After
Cấp độ 3. Có thể hiểu những chú thích và thông tin từ biểu đồ hoặc hình ảnh

Listening Before
Cấp độ 2. Có thể nghe những câu chuyện, thông báo nếu người khác nói chậm
Listening After
Cấp độ 3. Có thể dễ dàng nghe hiểu những chủ đề trong lĩnh vực cuộc sống hàng ngày

Speaking Before
Cấp độ 1. Sử dụng những câu đơn giản để nói và trả lời câu hỏi
Speaking After
Cấp độ 3. Có thể nói về những chủ đề trong cuộc sống

Writing Before
Cấp độ 2. Có thể viết nhưng câu đơn giản về bản thân mình
Writing After
Cấp độ 3. Có thể viết về nhưng chủ đề yêu thích

Sự khác biệt về văn hoá và môi trường
Hầu hết các cửa hàng đều có bảo vệ và văn hoá xem phim ở đây cũng khác.

An ninh, an toàn tại Philippines
Trước khi đi, mình cũng nghe nhiều tin không tốt, nhưng khi qua thì mình thấy không có đang cả.

Kỷ niệm đáng nhớ khi đi du học
Ngày đầu tiên mình đến mình không thể ngủ, và bạn cùng phòng mình đã rủ mình ra sarisari ăn.

Bình luận

Sari sari là một cửa hàng địa phương vơí khá nhiều món ăn nhẹ khá phổ biến tại đây. Chỉ cách 5 phút từ TARGET là bạn có thể cùng hoà mình với không khí ở đây rồi.

Thời gian ở đây, mình đã đi biển đến 5 lần, thật sự mình rất thích biển ở đây, đặc biệt là biển ở Bohol.

Nên mang gì khi đi du học?
Đồ ăn vặt.

Lời khuyên cho những học viên sắp tới
Nói tiếng Anh thật sự rất vui.
TARGET thật sự là môi trường tốt để mình có nhiều động lực học hết khả năng của mình.
Tiếng Anh không thể một sớm một chiều có thể thay đổi ngay được, những sẽ rất hạnh phúc nếu bạn vượt qua được sự khó khăn. Và đừng quên “relax” vào những ngày nghri nhé.