Alex (20's)


Thời lượng: 16 tuần
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên
Mục đích học tiếng Anh: du lịch và sở thích
Khoá học: TARGET5 (5 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm)

Sự cải thiện trước và sau khi học tiếng Anh

Reading Before
Cấp độ 3. Có thể hiểu những chú thích và thông tin từ biểu đồ hoặc hình ảnh
Reading After
Cấp độ 4. Có thể hiểu những câu dài và thông tin quan trọng từ những đoạn văn thực tế

Listening Before
Cấp độ 2. Có thể nghe những câu chuyện, thông báo nếu người khác nói chậm
Listening After
Cấp độ 4. Có thể nghe hiểu thông tin với những nội dung dài

Speaking Before
Cấp độ 3. Có thể nói về những chủ đề trong cuộc sống
Speaking After
Cấp độ 4. Có thể giải thích những sự kiện xảy ra trong cuộc sống

Writing Before
Cấp độ 3. Có thể viết về nhưng chủ đề yêu thích
Writing After
Cấp độ 4. Có thể viết những câu dài về những chủ đề cuộc sống hàng ngày

Sự khác biệt về văn hoá và môi trường
Khi mới tới Cebu và cảm nhận cái không khí này, mình nghĩ sẽ ổn thôi mà. Sau một thời gian mình cảm thấy mọi người rất là thân thiện và tình cảm, cảm thấy mình có thể ở đây lâu dài.

Kỷ niệm đáng nhớ khi đi du học

Có rất nhiều đảo xung quanh Cebu, mình đã cùng trải nghiệm với bạn bè tại đây, những kỷ niệm đáng nhớ.

Nên mang gì khi đi du học?
Thuốc, đồ ăn nhẹ và tiền mặt.

Lời khuyên cho những học viên sắp tới
Khi bạn du học nước ngoài, bạn cần có cho mình một động lực và tập thích nghi với môi trường mới. Luôn đặt cho mình một mục tiêu phấn đấu và cố gắng đạt được nó.